CSS

  Kazalo

  1. Uvod
  2. Zgradba CSS
  3. Stili
  4. Vključevanje v HTML  Uvod

  CSS (Cascading Style Sheets) omogoča, da izgled in vsebino spletne strani obravnavamo ločeno.
  Zgradba CSS

  CSS je zgrajen iz blokov, ki opisujejo slog. Slog je skupek lastnosti, ki opredeljujejo, kako se element besedila, za katerega slog velja, prikaže. Definicija sloga ima naslednjo zgradbo:

  ul li,    # element (li) neoštevilčenega seznama (ul)
  ol.razred li, # element (li) oštevilčenega seznama (ol) danega razreda
  p       # odstavek
  {
   background: yellow; # rumeno ozadje
   font-weight: bold;  # krepka pisava
  }

  Najprej so našteti vsi elementi HTML dokumenta, za katere dani slog velja. V zgornjem primeru smo povedali, da se slog takole uporablja:

  <ul>
   <li>Tu slog velja.</li>
   <li>Tu tudi.</li>
  </ul>
  <ol>
   <li>Tu slog ne velja.</li>
  </ol>
  <ol class="razred">
   <li>Tu spet velja.</li>
  </ol>
  <p>Tudi tu je slog v uporabi.</p>
        Stili

  Ime Opis Primer
  font-weight Kako krepka je pisava (bold, ...) font-weight=bold
  font-family Določi tip pisave (Ariel, ...) font-family: verdana,sans-serif;
  border-width Določi širino obrobe tabele border-width: 0.02cm
  margin-left Levi odmik od roba lista margin-left: 3%
  padding Določi prostor od konca besede v celici do roba celice padding: 0.1cm
  border-style Neprekinjene črte v tabeli border-style: solid  Vključevanje v HTML
  Avtor: Sonja Krizman, SOC-DI