Namestitev MikTeXa in TextPada

 1. Namestimo program za pisanje besedil Textpad, ki je na voljo na naslovu: http://www.textpad.com
 2. Namestimo Ghostscript: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ prenesemo instalacijsko datoteko in jo poženemo. Zadnje verzije programa GhostScript lahko povzrocajo težave, zato priporočamo uporabo preizkušene verzije 9.05, ki jo lahko najdemo tule: gs905w32.exe, oziroma tule: gs905w64.exe.
 3. Program Ghostscript rabimo zaradi programa GsView - to je prikazovalnik PostScriptnih in PDF datotek. Z naslova http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ prenesemo instalacijsko datoteko in poženemo instalacijo. Priporočamo uporabo verzije 5.0, ki jo lahko najdemo tule: gsv50w32.exe, oziroma tule: gsv50w64.exe.
 4. Namestimo program MikTeX (odločimo se za eno od spodnjih dveh možnosti):
 5. Dodatne nastavitve in povezava MikTexa s TextPadom
  1. Dodatki za pisanje v slovenščini: kreiramo direktorij c:\MikTex2.9\tex\latex\local. Razpakiramo local.zip na poddirektorij c:\MikTex2.9\tex\latex\local.
  2. V Windows / Start poženemo MikTeX2.9/ Maintenance/ Settings /General / Refresh FNDB
   ali (če do programa v Start nimamo dostopa)
   C:\MiKTeX2.9\miktex\bin\mo.exe (sicer ne najde npr. sloven2e.sty)
  3. Postavimo se na direktorij Samples (poddirektorij direktorija, kjer je instaliran TextPad) in tja razpakiramo user.zip.
  4. Pokličemo TextPad. Odprte ne smemo imeti nobene datoteke. V Configure/New Document Class dodamo nov tip dokumenta TEX:
   • Document Class Name vnesemo TEX.
   • V Class members vnesemo *.tex.
   • Označimo Enable syntax highlighting.
   • V Syntax definition file izberemo LaTeX.syn.
   • Ko imamo enkrat vsevnešeno, lahko nastavitve spreminjamo v Configure/Preference/Document Classes/TEx (npr. barve, velikosti, formule...).
  5. V TextPadu dodamo še nov filter (podaljšek *.tex) v Configure/Preferences/File Name Filters
  6. V Configure/Preferences/Tools omogočimo prevajanje TEXovih datotek s pomočjo TextPada. Opcije dodajamo z Add/Program. Nujno potrebni sta samo opciji 1 in 2, ostale instaliramo samo po potrebi.

   1. Prevajalnik iz laTeX-a v PDF (če nimamo slik EPS, ampak PDF, PNG, ali JPG):
    • Command: C:\MikTex2.9\miktex\bin\pdflatex.exe
    • Parameters: $FileName
    • Initial Folder: $FileDir
    • Save all document first - označi
    • Close DOS window on exit - označi
    • Ostalo neoznačeno
   2. klicanje prikazovalnika GSView z datoteko PDF:
    • Command: C:\....\Ghostgum\gsview\gsview32.exe
    • Parameters: $BaseName.pdf
    • Initial Folder: $FileDir
    • Vse neoznačeno

   3. Prevajalnik iz laTeX v DVI (če imamo v besedilu slike v formatu EPS):
    • Command: C:\MikTex2.9\miktex\bin\latex.exe
    • Parameters: $FileName
    • Initial Folder: $FileDir
    • Save all document first - označi
    • Close DOS window on exit - označi
    • Ostalo neoznačeno
   4. Prevajalnik iz DVI v PostScript (dvips):
    • Command: C:\MikTex2.9\miktex\bin\dvips.exe
    • Parameters: $BaseName.dvi -o $BaseName.ps -F
    • Initial Folder: $FileDir
    • Close DOS window on exit - označi
    • Ostalo neoznačeno
   5. klicanje prikazovalnika GSView z datoteko PS:
    • Command: C:\....\Ghostgum\gsview\gsview32.exe
    • Parameters: $BaseName.ps
    • Initial Folder: $FileDir
    • Vse neoznačeno
   6. Prevajalnik iz PostSctripta v PDF (PS2PDF):
    • Command: C:\Program Files\gs\gs9.02\bin\gswin32c.exe
    • Parameters: -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -I.\;C:\temp -sPAPERSIZE=a4 -sOutputFile=$BaseName.pdf -c save pop -f $BaseName.ps
    • Initial Folder: $FileDir
    • Close DOS window on exit - označi
    • Ostalo neoznačeno

   7. Klicanje prikazovalnika Acrobat:
    • Command: C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Reader\AcroRd32.exe
    • Parameters: $BaseName.pdf
    • Initial Folder: $FileDir
    • Vse neoznačeno

  7. Preizkus uspešnosti nastavitve:
   1. Poskusimo naložiti in prevesti dokument sample2e.tex. Vsebino se splača tudi izpisati in prebrati.
   2. Na nekaterih računalnikih povzročajo dolge poti in imena direktorijev ali presledki v imenih datotek/direktorijev probleme, v tem primeru datoteko TEX shranimo na nek direktorij s kratkim imenom, npr. c:\TIS.
   3. Poskusimo naložiti in prevesti še dokument preveri.tex.