Namestitev MikTeXa in TeXstudia

 1. Namestimo program MikTeX (odločimo se za eno od spodnjih dveh možnosti):
 2. Namestimo program TeXstudio
 3. Dodatne nastavitve
  1. Dodatki za pisanje v slovenščini: kreiramo direktorij c:\MikTex2.9\tex\latex\local. Razpakiramo local.zip na poddirektorij c:\MikTex2.9\tex\latex\local.
  2. V Windows / Start poženemo MikTeX2.9/ Maintenance/ Settings /General / Refresh FNDB
   ali (če do programa v Start nimamo dostopa)
   C:\MiKTeX 2.9\miktex\bin\mo.exe (sicer ne najde npr. sloven2e.sty)
  3. V TexStudio nastavimo: Options / Configure TexStudio / Editor / Default Font Encoding / windows-1250
   in uporabljamo
   Wiszards / Quick Start / Encoding / cp1250
   ki zgenerira
   \usepackage[cp1250]{inputenc}
 4. Preizkus uspešnosti nastavitve:
  1. Poskusimo naložiti in prevesti dokument sample2e.tex. Vsebino se splača tudi izpisati in prebrati.
  2. Na nekaterih računalnikih povzročajo dolge poti in imena direktorijev ali presledki v imenih datotek/direktorijev probleme, v tem primeru datoteko TEX shranimo na nek direktorij s kratkim imenom, npr. c:\TIS.
  3. Poskusimo naložiti in prevesti še dokument preveri.tex.