Nekaj datotek, ki jih ponavadi vključujemo v besedilo

Ukaz \usepackage se mora nahajati pred \begin{document}
  • \usepackage{csz} - pisanje slovenskih znakov s pomočjo "
  • \usepackage[cp1250]{inputenc} - uporaba slovenskih znakov s tipkovnice
  • \usepackage{sloven2e} - slovenska imena namesto angleških (npr. Povzetek, Tabela, Slika,...)
  • \usepackage{times} - uporaba pisave times namesto cmr
  • \usepackage[dvips]{epsfig} - vključevanje slik EPS, npr.
    \fbox{\epsfig{file=golfer.eps,width=65mm}}
  • \usepackage{graphicx} - vključevanje slik JPG, PDF, PNG, npr.
    \includegraphics[width=6cm]{tiger.png}