Mere pomembnosti


 1. Mere pomembnosti enote
  • običajne stopnje in stopnje z upoštevanjem vrednosti na povezavah
  • območje vpliva
  • bližina (proximity prestige)
  • kazala in opisi
 2. Podobnost/različnost mer pomembnosti
 3. Primeri

Vaje

V podanih omrežjih poiščite ustrezne mere pomembnosti.

Naloga

Na svojem omrežju izračunajte za vsako enoto velikost območja vpliva, bližino ter kazala in opise. Narišite sliko omrežja kjer so kazala in opisi prikazani z velikostjo točke (kazala-razteg v vodoravni smeri, opisi-razteg v navpični smeri).
Primerjajte dobljene rezultate z izračunanimi merami središčnosti - izračunajte Pearsonove korelacijske koeficiente med vsemi pari mer pomembnosti (vhodna stopnja, vhodna dostopnost, vmesnost, (bližina), opisi). Pomagate si lahko z izvozom v
 • R: Tools/R, x<-data.frame(v?,v?,...,v?), cor(x)...
 • SPSS: Tools/SPSS, Run All, Analyze/Correlate/Bivariate...
 • Excel: Tools/Excel...
Vse izračune uredite v pregledne tabele in napišite interpretacijo v nekaj stavkih.


Predavanja (PDF)