Triade, klike, pogledi na omrežje, posredniške vloge


 1. Definicije triad in klik
 2. Globalni pogledi na omrežje
  • skrčitev
  • hierarhija
 3. Lokalni pogledi na omrežje
  • izrez
  • vpetje
 4. Posredniške vloge (brokerage roles): notranji posrednik (coordinator), zunanji posrednik (itinerant broker), predstavnik (representative), vratar (gatekeeper), zveza (liaison).
 5. Primer
  • uvoz in izvoz med državami

Vaje

V podanih omrežjih poiščite klike na treh točkah in preštejte pojavitve posameznih triad. Uporabite omenjene poglede na omrežje.

Naloga

 1. Preštejte vse triade v vašem omrežju. Katere triade prevladujejo (tranzitivne ali netranzitivne)?
 2. Poiščite vse klike na treh točkah. Narišite ustrezno podomrežje. Katere točke nastopajo v največ klikah? Če je možnost da obstajajo, poiščite še klike na štirih točkah.
 3. Na svojem omrežju določite in narišite izreza glede na spol. Primerjajte obe podomrežji (npr. gostota, povprečna stopnja).
 4. Določite še skrčitev glede na spol in rezultat prikažite v obliki matrike. Pri interpretaciji pazite na morebitne (velike) razlike v številu moških / žensk. Pri tem si lahko pomagate tudi z:
  File / Network / Export as Matrix to EPS / Using Partition / Structural 0 0
  V oknu Report se izpišejo absolutne in normalizirane frekvence.
 5. Izpišite vse posredniške vloge v eni tabeli (Tools / Excel / Send to Excel / All Vectors).
Interpretacija rezultatov.


Predavanja (PDF)