Definicije in predstavitve omrežij, program Pajek


 1. Omrežje
  • definicija
  • predstavitev (matrika, graf)
 2. Tipi omrežij
  • neusmerjena omrežja
  • usmerjena omrežja
  • splošna omrežja
  • dvovrstna omrežja (2-mode networks)
 3. Primeri
  • mala in velika omrežja
  • redka in gosta omrežja
  • gostota omrežja
 4. Predstavitev programa Pajek
  • priprava podatkov na vhodni datoteki
  • seznami sosedov
  • spisek povezav
  • matrika
  • druge oblike
  • interaktivno grajenje omrežja
  • določanje prikazov
   • avtomatično risanje
   • ročno risanje

  Vaje

  1. Priprava različnih omrežij na vhodni datoteki in interaktivna izgradnja izbranega omrežja ter preizkus različnih algoritmov za avtomatično določanje prikazov v programu Pajek

  Naloga

  1. Vsak študent dobi svoje omrežje in ga vnese kot datoteko .NET. V omrežju morajo biti samo usmerjene povezave (*Arcs) - ni nobene neusmerjene povezave (*Edges).
   Ko vnesete vse usmerjene povezave v datoteko .NET, dobljeno omrežje najprej preberite s Pajkom in odstranite študente, ki ankete niso izpolnili. Uporabite ukaz:
   Network / Create New Network / Transform / Remove / Selected Vertices
   Dvosmernih usmerjenenih povezave NE pretvarjajte v neusmerjene povezave! V prvi nalogi je potrebno prepisati celotno vprašanje, ki generira omrežje. Omrežje je potrebno čimlepše narisati z avtomatičnimi risanji (in) ročnimi popravki. Sliko omrežja je potebno vključiti v poročilo, ter ugotoviti število usmerjenih in neusmerjenih povezav ter gostoto omrežja.
   Interpretacija omrežja: na osnovi slike poskušajte ugotoviti kateri študenti so (naj)bolj središčni, ali obstajajo skupine izrazito povezanih študentov, izolirani študenti, ali so kakšne razlike po spolu, ipd. Vse omenjene karakteristike bomo sicer kasneje izračunali s programom, in takrat boste lahko preverili, ali so bile vaše ugotovitve na osnovi slike pravilne ali ne (slika lahko tudi zavaja). Pri prvi nalogi je treba oddati tudi svoje omrežje. Omrežje se poimenuje po vašem priimku, ki se mu doda koda vprašanja (npr. Kovac-BrezOmejitve1a.net).


  Predavanja (PDF)
  Testna omrežja (ZIP)

  Domača naloga (vprašalniki):
  Domača naloga (izpolnjeni vprašalniki):