Poti v omrežju, stopnje točk


 1. Definicije poti v grafu
  • sprehod, veriga in pot v grafu
  • cikel, zanka
  • dolžina in vrednost poti
  • najkrajša pot
  • k-sosed
  • definicija globine točke v acikličnem grafu
 2. Definicija stopnje točke v grafu
  • vhodna stopnja
  • izhodna stopnja
  • skupna stopnja
 3. Poti in stopnje točk v programu Pajek

Vaje

 1. V danih omrežjih poiščite stopnje točk, najkrajše poti, poti z najmanjšimi vrednostmi, ter oddaljenosti vseh točk od izbrane točke.
 2. V danih acikičnih omrežjih poiščite globine točk.

Naloga

 1. Vsak študent v svojem omrežju poišče premer, ter najdaljšo najkrajšo pot nariše. Poleg tega ugotovi ali obstajajo zanke. Ugotovi tudi ali je omrežje aciklično, ter v tem primeru poišče globine vseh točk.
  V eni tabeli je potrebno izpisati vhodne, izhodne in skupne stopnje za vse točke (pomagate si lahko z ukazom Tools / Excel / Send to Excel / All Partitions).
  Za točko z najvišjo izhodno stopnjo izpiše oddaljenosti vseh drugih točk. Za točki z najmanjšima skupnima stopnjama poišče najkrajšo pot med njima (če obstaja).

 2. Interpretacija rezultatov v nekaj stavkih.


Predavanja (PDF)