Definicije skupine enot, razbitij, izrezov, komponent in jeder


 1. Definicija skupine enot in razbitja množice enot omrežja
 2. Definicija izrezov iz omrežja
 3. Ročno določanje skupin v Pajku
 4. Definicija komponent omrežja
  • šibke komponente
  • krepke komponente
  • dvopovezane komponente
 5. Definicija jeder.
 6. Komponente in jedra v programu Pajek

Vaje

 1. V podanih omrežjih poiščite vse vrste komponent in jeder. Izločite izbrane skupine iz omrežja.

Naloga

 1. Vsak študent v svojem omrežju poišče število in velikosti šibko, krepko in dvopovezanih komponent. V primeru, da omrežje sestavlja več krepko povezanih komponent, izloči največjo komponento in jo ločeno prikaže.
  Poiskati je potrebno še jedro najvišje stopnje glede na povezave, ki vstopajo v točke, ga izločiti in ločeno prikazati. Enako je treba narediti tudi z jedrom najvišje stopnje glede na povezave, ki izstopajo iz točk.

 2. Interpretacija rezultatov v nekaj stavkih.


Predavanja (PDF)