Mere središčnosti in pomembnosti

 1. Mere središčnosti (centralnosti) enote
  • glede na stopnjo
  • glede na dostopnost
  • glede na vmesnost
 2. Mere usredinjenosti (centraliziranosti) omrežja
  • glede na stopnjo
  • glede na dostopnost
  • glede na vmesnost
'Središčni nogometaši'

Vaje

V podanih omrežjih izračunajte ustrezne mere središčnosti.

Naloga

Na svojem omrežju izračunajte za vsako enoto mere središčnosti (pomembnosti) enot glede na vhodno in izhodno stopnjo ter zapišite vrednost usredinjenosti celotnega omrežja. Izračunajte tudi mero središčnosti glede na dostopnost. Nadalje izračunajte mero vmesnosti vsake enote in stopnjo usredinjenosti omrežja glede na vmesnost. Primerjajte usredinjenosti vašega omrežja z usredinjenostmi nekega drugega omrežja. Vse izračune uredite v pregledno tabelo in napišite interpretacijo v nekaj stavkih.


Predavanja (PDF)