Papers on genealogies

 • In English

  • White, D. R., Batagelj, V., and Mrvar, A. (1999): Analyzing Large Kinship and Marriage Networks with Pgraph and Pajek. Social Science Computer Review - SSCORE, 17(3), 245-274. Download

  • Mrvar, A. and Batagelj, V. (2004): Relinking Marriages in Genealogies. Metodološki zvezki - Advances in Methodology and Statistics, 1, Ljubljana: FDV, 407-418. Download

  • Batagelj, V. and Mrvar, A. (2008): Analysis of kinship relations with Pajek. Social Science Computer Review - SSCORE, 26(2), 224-246. Download

 • In Slovenian / Croatian

  • Dremelj, P., Mrvar, A., and Batagelj, V. (1999): Rodovnik dubrovniških plemiških družin med 12. in 16. stoletjem. Drevesa. Bilten slovenskega rodoslovnega društva. Letnik 6, številka 1-4, 4-11.

  • Dremelj, P., Mrvar, A., and Batagelj, V. (2002): Analiza rodoslova Dubrovačkog vlasteoskog kruga pomoču programa Pajek (Genealogical Analysis of the Ragusan Patriciate with the Assistance of the Pajek Computer Program). Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, XL, 105-126, in Croatian.

  • Mrvar, A. (2015): Uporaba nekaterih metod analize omrežij v rodoslovju. Drevesa. Bilten slovenskega rodoslovnega društva. Letnik 22, številka 1, 4-10. Download


Presentations

Fragments, macros,...