Analiza velikih omrežij


 1. Primeri velikih omrežij
 2. Problemi pri analizi in predstavitvi velikih omrežij
 3. Rodovniki (genealogije)
  • programi za vnos rodoslovnih podatkov
  • predstavitev rodovnika z grafom
   • navadni in parni rodovnik
   • dvodelni parni rodovnik
   • prednosti in slabosti vseh treh predstavitev
  • analiza rodovnikov
   • iskanje sorodstvenih vezi, prednikov, potomcev
   • iskanje krvnih porok
 4. Primeri (Slovensko rodoslovno društvo, Dubrovniške plemiške družine)

Literatura

 1. Mrvar A., Batagelj V. (1997): Pajek - program za analizo obsežnih omrežij. Uporaba v rodoslovju. Drevesa. .Bilten slovenskega rodoslovnega društva. Letnik 4, številka 12, 4-6.
 2. Dremelj P., Mrvar A., Batagelj V. (1999):Rodovnik dubrovniških plemiških družin med 12. in 16. stoletjem. Drevesa. Bilten slovenskega rodoslovnega društva, Letnik 6, 1-4, str. 4-11.
 3. Dremelj, P., Mrvar, A., and Batagelj, V. (2002): Analiza rodoslova Dubrovačkog vlasteoskog kruga pomoču programa Pajek (Genealogical Analysis of the Ragusan Patriciate with the Assistance of the Pajek Computer Program). Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, XL, 105-126, in Croatian.

Predavanja (PDF)
Številne prepletene poroke med potomci cesarice Marije Terezije

Razpored zagovorov (PDF)