Posplošena enakovrednost in preverjanje bločnih modelov


 1. Posplošena enakovrednost
  • Predlog novih tipov idelanih blokov in s tem novih tipov enakovrednosti
  • Primeri
 2. Preverjanje bločnih modelov
  • Tipi bločnih modelov
  • Preverjanje bločnih modelov
  • Primeri
 3. Bločno modeliranje v Pajku

Iskanje skupin - metode 'community detection'

 1. Louvain method
 2. VOS clustering
 3. Primeri
 4. Več o iskanju skupin

Vaje

 1. Za Sampsonove menihe glede na naklonjenost
  • poiščite bločni model z direktnim pristopom glede na strukturno enakovrednost v 3 skupine,
  • poiščite bločni model z direktnim pristopom glede na regularno enakovrednost za 2 skupini,
  • preverite, ali je mogoče potrditi model center-periferija ali hierarhični model.
 2. V podanih omrežjih poiščite skupine po metodah 'community detection'.

Naloga

 1. V svojem omrežju preverite naslednje bločne modele
  • kohezivne skupine
  • center-periferija (usredinjen model)
  • splošen model, ki ga določite sami.
 2. Kateri model se po vašem mnenju najbolje prilega vašemu omrežju (upoštevajte tudi strukturno in regularno enakovrednost). Vse rezulate uredite v pregledne tabele in napišite ustrezne interpretacije v nekaj stavkih.
 3. Na svojem omrežju poiščite skupine po obeh metodah 'community detection' (resolution parameter r=1). Izračunajte Cramerjev koeficient podobnosti razbitij dobljenih po obeh metodah. Glede na rezultat poiščite še razvrstitev v skupine z r večjim ali manjšim od 1.
 4. ***Dodatno: zbiranje podatkov za 10. nalogo (dvovrstno omrežje).**
  Na koncu 9. naloge navedite še, katerih dogodkov s spiska bi se gotovo udeležili. Napišite samo ustrezne številke. Primer: če bi se udeležili naslednjih dogodkov: "brucovanje FDV", "koncert skupine Modrijani" in "košarkarska tekma Evrolige" na koncu datoteke dodajte samo vrstico s številkami:
  2 6 7
Predavanja bločno modeliranje (PDF)
Generalized Blockmodeling with Pajek (članek, ki uporablja podatke class1.net)
Predavanja - Community Detection (PDF)