Analiza velikih omrežij  


  Predavanja 


Osnovne informacije o predmetu
Vsebina
Uvod
   Definicije in predstavitve omrežij, program Pajek
   Dvovrstna omrežja
   Poti v omrežju, stopnje točk
   Definicije skupine enot, razbitij, izrezov, komponent, jeder , Definicija jeder
   Triade, klike, globalni in lokalni pogledi, posredniške vloge
   Mere središčnosti in pomembnosti, Nogometaši-1998, Nogometaši-2002
Analiza velikih omrežij
   Vrste velikih omrežij
   Omrežja citiranj, Izračun uteži SPC, Rezultat SPC
   Rodoslovje, Članek
   Dodatne metode
   Modeli omrežij

  Podatki, Makroji  


Podatki
Community detection - primeri

  Programi, literatura  


Pajek - program za analizo in prikaz velikih omrežij
Pajek - glavna stran
Druge uporabe Pajka
Uporaba Pajka na drugih univerzah
Literatura
Exploratory Social Network Analysis with Pajek. 3rd Edition (CUP, 2018)
Dodatni programi povezani s Pajkom
GhostScript32 in GhostView32 - pregledovalnik datotek EPS in PDF
GhostScript64 in GhostView64 - pregledovalnik datotek EPS in PDF
Online EPS Viewer 1, Online EPS Viewer 2
InkScape - urejevalnik za datoteke SVG
Kako odpreti datoteke EPS v InkScape-u:
   Rešitev 1: Skopirajte gswin64c.exe ali gswin32c.exe v mapo ...inkscape / bin
   Rešitev 2: Z uporabo sistemske spremenljivke PATH
   Rešitev 3: Instalirajte Inkscape in GhostScript kot PortableApps.com
Instant Reality - prikazovalnik za datoteke X3D
Excel2Pajek,Text2Pajek